TÇ. Setur A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

 

SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Setur Servis Turistik Anonim Şirketi (“Setur”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu”  sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsam çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Toplanması, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Setur tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Setur ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, pasaport ve vize işlemlerinde gerekebilecek kişisel verileriniz; görsel/işitsel verileriniz,
 • Setur’dan aldığınız seyahat ile ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz; Seyahat bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın seyahat hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Setur bünyesinde işe başvurmanız hâlinde, bu kapsamda elde edilen özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz, Setur bünyesinde çalışıyor olmanız durumunda iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz.

Ayrıca, belirli bir Setur online hizmetini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Setur’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınız ve kiralamalarınızın gerçekleştirilebilmesi,
 • Konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularınızın yürütülebilmesi,
 • Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,
 • Kimliğinizin teyit edilebilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
 • İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,
 • İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
 • Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,
 • Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart başvurularının gerçekleştirilebilmesi,
 • Raporlama ve denetim yapılabilmesi

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, seyahat hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,  Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Setur’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer yandan, Setur ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin veri güvenliğinin temini, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, iş stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulananabilmesi ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla da kişisel veriler işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

TÜRSAB, ilgili Bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği ortakları ve diğer üçüncü kişilerle, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Setur’un sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri ve aktarma amacını öğrenebilme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarar görmeniz halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız saklıdır.

 • Veri Güvenliği

Setur, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte,kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  Ayrıca Setur, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikayetlerinizi aşağıda belirtilen adresimize ya da elektronik imza kullanılarak [setur@setur.hs02.kep.tr] elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

İletişim Adresi :
Setur Servis Turistik A.Ş. Genel Müdürlük, Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:24 Altunizade 34662 İstanbul, Türkiye